П р о       ф а к у л ь т е т               

    
Навчання без відриву від виробництва є об'єктивно необхідним і займає значне місце в системі вищої освіти. Цей напрям навчального процесу успішно розвивається і в Національному університеті "Одеська юридична академія". Факультет заочного та вечірнього навчання є одним з найбільших структурних підрозділів Університету за кількістю студентів. На факультеті здобувають вищу юридичну освіту за спеціальністю «Правознавство» за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр.

    На даний час на факультеті здійснюється підготовка фахівців за такими спеціалізаціями:
- кримінальна юстиція;
- цивільної та господарської юстиції;
- судова та управлінська діяльність.

   Заняття ведуть досвідчені викладачі 23 спеціалізованих кафедр, залучаються до навчального процесу і практичні працівникі правоохоронних органів. Кафедри забезпечені спеціальною методичною  літературою, а також електронною і обчислювальною технікою. Студенти заочного та вечірнього навчання користуються науковим фондом бібліотеки, матеріали якої постійно оновлюються. Наукова база бібліотеки надає допомогу в самостійній підготовці студентів до іспитів, в написанні контрольних, курсових, дипломних і магістерських робіт, запланованих навчальним планом.
      Більшість студентів, які навчаються на факультеті, працюють за спеціальністю, займають високі посади в правоохоронних органах, податковій та митній службах, у господарських структурах. Серед них є народні депутати України, депутати місцевих,рад, керівники різних державних структур. 
    Факультет заочного та вечірнього навчання відрізняється високою якістю освіти та готує фахівців для роботи у всіх сферах юридичної діяльності. Студенти, які мають практичні знання, успішно поєднують їх з базовими, теоретичними знаннями. Студенти факультету заочного та вечірнього навчання беруть активну участь у громадському житті академії.

               І с т о р і я       ф а к у л ь т е т у               

    Отримання теоретичних знань - лише одна зі складових успішності в майбутній професійній діяльності, тільки при гармонійному поєднанні теорії з практикою можливе формування висококваліфікованого фахівця-юриста. Саме такі можливості надає заочна та вечірня форма навчання. Заочна освіта - це особлива форма організації навчального процесу, спеціально розроблена для осіб, що поєднують здобуття вищої освіти з професійною трудовою діяльністю. Історія факультету заочного і вечірнього навчання в складі НУ «Одеська юридична академія» нероздільно пов'язана з історією світового розвитку заочної освіти, неможливо її розглядати і окремо від загальної історії становлення нашого університету.
   Формування особистості, творчої та здатної до саморозвитку в процесі діяльності, незмінно виступало першочерговим завданням педагогіки, що і послужило стимулом до виникнення якісно нової форми отримання освіти. Так, в кінці 18 століття в Європі, з появою регулярного та доступного поштового зв'язку, виникло «кореспондентське навчання», що дозволило студентам здобувати освіту на відстані, підтримуючи постійний зв'язок з педагогами і отримуючи методичну допомогу і рекомендації. До середини 19 століття у Франції, Німеччині, США були відкриті перші приватні школи для заочного навчання, громадські центри допомоги заочній освіті, структурні підрозділи для дистанційного навчання були засновані в більшості вищих навчальних закладів.
    До кінця 19 століття цей метод у формі «екстернату» з'явився і на території Росії. В 1847 році юридичному відділенню Рішельєвського ліцею (перший вищий навчальний заклад Одеси) визначено статус університетського факультету, а вже у 1865 році - юридичний факультет увійшов до складу Одеського університету. Тим часом були відкриті перші методичні центри, наприклад заснований в 1894 році в Петербурзі Відділ для сприяння самоосвіти. Найбільш широкі можливості по заочному навчанню надавалися на історико-філологічних і юридичних факультетах університетів. Професіоналізм юриста завжди базувався не тільки на точному знанні букви і духу закону, але, в значній мірі, на його багаторічному професійному досвіді, тому паралельне отримання теоретичних знань і практичних навичок тут було особливо бажаним. З 1920 року починається новий період в історії юридичного факультету Одеського університету. Після встановлення радянської влади заочне навчання розвивалося у вигляді заочних курсів, які створювались при вищих навчальних закладах, і спеціалізованих заочних інститутів, вперше передбачалося встановлення пільг для осіб, які поєднують навчання і роботу. Спочатку факультет він був включений в структуру Інституту народного господарства, але в 1931 р. юридичний факультет був ліквідований. Лише в 1947 році факультет відновили у складі Одеського державного університету. Його першим деканом став криміналіст доцент М.А. Кравцов. Викладачами юридичного факультету в ті роки були І.В. Шеретепскій, І.Ю. Фінн, І.О. Середа, В.Т. Олієвський, Ю.Я. Баскін, В.П. Шахматов, Б. В. Поклонський и тощо.
    На юридичному факультеті до 1954 р. викладання велося лише на трьох кафедрах: державного та адміністративного права (завідувач кафедрою доцент Ф.Г. Лиханов, з вересня 1962 року - декан факультету); цивільного, колгоспного і земельного права (завідувач кафедрою доцент І.О. Середа - до вересня 1952 року, потім кафедрою завідували Б.В. Поклонський і Ю.С. Червоний); кримінального права, процесу та криміналістики (завідувач кафедри доцент М.А. Кравцов). 
    Перший післявоєнний випуск студентів юридичного факультету відбувся в 1952 році. У 1954 році юридичний факультет Одеського держуніверситету був знову закритий, а студентів «передали» Львівському університету. В Одесі продовжувала працювати філія Всесоюзного юридичного заочного інституту (ВЮЗІ), директорами якого у різні роки були П.К. Чебаненко, Р.І. Степанова, І.В. Михайлов. 
     У 1960 р. Одеська філія ВЮЗІ стала філією юридично-економічного факультету Київського держуніверситету. Заступниками декана в Одеській філії працювали І.В. Михайлов, потім Ю.С. Червоний. Одеську філію ВЮЗІ закінчили Л.М. Стрельцов - офіцер штабу Одеського військового округу, надалі - завідувач кафедри, професор; Ю.С. Вайсбейн - військовий журналіст, а пізніше - викладач юридичного факультету ОДУ; А.І. Іванов - заступник начальника УВС Одеській області; А.О. Васильченко - полковник військкомату Приморського району м. Одеси. У 1961 році закінчив юридичний факультет І.А. Дегтярьов - начальник УВС м. Києва, а пізніше - заступник міністра внутрішніх справ України, генерал, начальник вищої школи МВС.

   Заочне і вечірнє відділення юридичного факультету Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова були відновлені у липні 1961 року. Деканом юридичного факультету було обрано доцента Юрія Семеновича Червоного (1961-1965), а потім доцента К.І. Удалих (1965-1967). Роки становлення юридичного факультету були нелегкими. Тим більше цінним був результат: подальший розвиток заочної та вечірньої форм навчання, відновлення денної форми навчання (1966), чітка організація навчального процесу за всіма формами навчання. 1966 рік - відкрито денне відділення юридичного факультету Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова. 1960-1980-ті роки відрізнялися високим рівнем підготовки студентів, активною науково-дослідною роботою професорсько-викладацького складу. Не можна не відзначити таких вчених, як проф. М.П. Орзіх, проф. Ю.С. Червоний, проф. Є.В. Додін, проф. М.Ю. Черкес, проф. Д.А. Бекерська, проф. І.О. Крючатов, проф. І.М. Сирота, проф. І.О. Середа, та багато інших, науково-дослідна робота яких завжди вирізнялася глибоким обґрунтуванням і високим професіоналізмом. Також слід пригадати та відзначити відмінну роботу методиста Л.О. Норенко, яка довгі роки (1960-1992) здійснювала навчально-методичну роботу деканату заочного відділення. З 1977 до 1993 року на юридичному факультеті заочне та вечірнє відділення очолював доцент І.М. Сирота.

     З 1 вересня 1993 року на базі юридичного факультету було створено Юридичний інститут у складі Одеського державного університету імені І.І. Мечникова. Заочне та вечірнє навчання юридичного інституту очолював проректор із заочного та вечірнього навчання доцент Сергій Васильович Ківалов. У цей час складаються нові навчальні напрямки, зорієнтовані на захист прав і законних інтересів громадян, юридичних осіб, здійснюються наукові дослідження, присвячені різним проблемам правового регулювання суспільних відносин.
     1997 рік - постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 1997 року на базі юридичного інституту Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова створено Одеську державну юридичну академію.

  

  З 1999 року заочне відділення було реорганізовано у факультет заочного та післядипломного навчання, який знову очолив професор Іван Михайлович Сирота. Заступником декана було призначено Ігора Івановича Чугуникова. Перші роки самостійного існування Одеської державної юридичної академії стали роками становлення та подальшого розвитку заочного відділення. У 2000 році Указом Президента України від 20 квітня 2000 року постановлено надати Одеській державній юридичній академії статус національної і надалі іменувати її - ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ


    На новий щабель вийшов і факультет заочного і вечірнього навчання, що на найвищому професійному рівні здійснював підготовку фахівців у галузі права на заочній основі. З 2002 по 2007 рік факультет очолював кандидат юридичних наук, доцент Олег Володимирович Тодощак.
    З 2007 року по 2010 рік факультет заочного та вечірнього навчання Одеської національної юридичної академії очолював кандидат юридичних наук, доцент Андрій Андрійович Березовський.
        Знакова подія в історії академії відбулося 2 вересня 2010 року - 
Указом Президента України No 893/2010 Академія була реорганізована 
у Національний університет «Одеська юридична академія», що стало 
закономірним результатом прогресивного розвитку навчального закладу, 
високого рівня правової думки в академії, активної наукової діяльності 
студентства і професорсько-викладацького складу. Це перетворення 
створило передумови для розширення університету, формування в його  
структурі нових факультетів і відділень, зокрема, факультету правової 
політології та соціології.
    Підтвердженням громадської та освітньої ролі 
Національного університету «Одеська юридична академія»
 
як одного з основних центрів юридичної науки в Україні стало 
заснування Указом Президента України No 635/2010 на базі університету 
Південного регіонального центру Національної академії правових наук 
України. Урочисте відкриття центру відбулося 8 жовтня 2010 року, його 
головою був обраний академік НАПрН Україна, ректор НУ «ОЮА», 
народний депутат України Сергій Васильович Ківалов.
        У Національному університеті тривають добрі традиції підготовки 
студентів-юристів в стаціонарній і заочній формі на найвищому 
професійному рівні, відповідно до найсучасніших міжнародних стандартів 
освіти. 
З 2010 року факультет заочного і вечірнього навчання очолює 
кандидат юридичних наук, доцент Сергій Петрович Кравченко, в організації 
навчального процесу багато зусиль докладають заступник декана, кандидат 
юридичних наук, доцент Д.А. Іванов, методисти:
  
Т.В. Міліченкова,  Ю.М. Кузнецова,  О.В. Китайка,  секретар: О.М. Бойчук. 
На сьогоднішній день факультет, вже у складі Національного 
університету «Одеська юридична академія», є однією з найбільших 
структурних одиниць за кількістю студентів. Тут студентам надається 
унікальна можливість отримання високоякісної юридичної освіти без відриву 
від виробництва. Факультет надає ряд переваг: лекції веде досвідчений 
професорсько-викладацький склад 23 спеціалізованих кафедр, залучаються 
до навчального процесу та практичні працівники правоохоронних органів, 
практикуючі юристи, адвокати, державні обвинувачі. Студенти заочного і 
вечірнього навчання користуються науковим фондом бібліотеки 
Національного університету «Одеська юридична академія»
однією з кращих і значних бібліотек Україні, матеріали якої постійно 
оновлюються, беруть активну участь у громадському житті академії. 
На факультеті лекції читають провідні вчені-юристи Національного 
університету, регулярно організовуються лекції та відкриті семінари за 
участю провідних юристів з Російської Федерації, США та Європи. Студенти 
беруть активну участь у науково-дослідній, культурній і громадській 
діяльності університету і всього регіону. Внаслідок цього
 вони неодноразово ставали переможцями та призерами 
національних і міжнародних конференцій і конкурсів. Студенти та випускники факультету співпрацюють 
з такими фондами, як «Люди Майбутнього», «Фонд сприяння розвитку 
здібної та обдарованої молоді», «Союз обдарованої молоді», беруть участь 
у діяльності всеукраїнських та міжнародних молодіжних громадських 
організацій, таких як «Демократичний Альянс», «European Youth 
Parliament», «Юридичний Союз України», тощо.
     Факультет активно співпрацює 
з державними та недержавними установами, правоохоронними 
органами, органами місцевого самоврядування, підприємницькими 
структурами. Випускники та студенти факультету працюють у Верховній 
Раді Україні, в структурі органів Генеральної прокуратури України, судовій 
системі, системі органів МВС і СБУ, дипломатичних та консульських 
установах.
        Факультет заочного і вечірнього навчання НУ «Одеська юридична академія» пройшов 
тривалий шлях становлення і розвитку, протягом цього шляху зформувались 
основні цілі, принципи, стандарти і традиції заочної освіти. На сьогоднішній 
день факультет - одна з найважливіших структурних одиниць Університету, 
він демонструє незмінно відповідальне ставлення до формування 
професійних якостей майбутніх юристів, а також високу якість наданого в 
заочній формі освіти. Тут надані найкращі умови для успішного поєднання 
навчальної і трудової діяльності. Випускникам та студентам факультету 
відкриті широкі можливості в практичній та науковій діяльності, необмежені 
можливості для успішного кар'єрного росту і самореалізації особистості.

               С к л а д      д е к а н а т у               

Д Е К А Н
факультету заочного та вечірнього навчання
Національного університету "Одеська юридична академія"
кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії держави та права
КРАВЧЕНКО Сергій Петрович     ІВАНОВ
     Денис Анатолійович 

  Заступник декана факультету заочного та вечірнього навчання
  Національного університету "Одеська юридична академія",
  Кандидат юридичних наук, доцент кафедри морського та митного праваКИТАЙКА

Ольга Василівна

Методист факультету заочного та вечірнього навчання

Національного університету "Одеська юридична академія"

Спеціалізація: судова та управлінська діяльність; митна діяльність та морське правоКУЗНЕЦОВА

Юлія Михайлівна 

Методист факультету заочного та вечірнього навчання

Національного університету "Одеська юридична академія"

Спеціалізація: цивільна та господарська юстиція
МІЛІЧЕНКОВА

Тетяна Валентинівна 

Методист факультету заочного та вечірнього навчання

Національного університету "Одеська юридична академія"

Спеціалізація: кримінальна юстиція
ЧУРИЛІНА

ВІКТОРІЯ СЕРГІЇВНА

Секретар факультету заочного та вечірнього навчання

Національного університету "Одеська юридична академія"