Історія розвитку

     
       Історію розвитку факультету не можливо розглядати окремо від історії становлення одеської школи права взагалі. Як відомо, в 1847 році юридичному відділенню Рішельєвського ліцею (перший вищий навчальний заклад Одеси) визначено статус університетського факультету, а вже у 1865 році - юридичний факультет увійшов до складу Новоросійського (Одеського) університету. З 1920 року починається новий період в історії юридичного факультету. Спочатку він був включений в структуру Інституту народного господарства, але в 1931 р. юридичний факультет був ліквідований. Лише в 1947 році факультет відновили у складі Одеського державного університету. Його першим деканом став криміналіст доцент М.А. Кравцов. Викладачами юридичного факультету в ті роки були І.В. Шеретепскій, І.Ю. Фінн, І.О. Середа, В.Т. Олієвський, Ю.Я. Баскін, В.П. Шахматов, Б. В. Поклонський и тощо.

     На юридичному факультеті до 1954 р. викладання велося лише на трьох кафедрах: державного та адміністративного права (завідувач кафедрою доцент Ф.Г. Лиханов, з вересня 1962 року - декан факультету); цивільного, колгоспного і земельного права (завідувач кафедрою доцент І.О. Середа - до вересня 1952 року, потім кафедрою завідували Б.В. Поклонський і Ю.С. Червоний); кримінального права, процесу та криміналістики (завідувач кафедри доцент М.А. Кравцов).

     Перший післявоєнний випуск студентів юридичного факультету відбувся в 1952 році. У 1954 році юридичний факультет Одеського держуніверситету був знову закритий, а студентів «передали» Львівському університету. В Одесі продовжувала працювати філія Всесоюзного юридичного заочного інституту (ВЮЗІ), директорами якого у різні роки були П.К. Чебаненко, Р.І. Степанова, І.В. Михайлов.

     У 1960 р. Одеська філія ВЮЗІ стала філією юридично-економічного факультету Київського держуніверситету. Заступниками декана в Одеській філії працювали І.В. Михайлов, потім Ю.С. Червоний. Одеську філію ВЮЗІ закінчили Л.М. Стрельцов - офіцер штабу Одеського військового округу, надалі - завідувач кафедри, професор; Ю.С. Вайсбейн - військовий журналіст, а пізніше - викладач юридичного факультету ОДУ; А.І. Іванов - заступник начальника УВС Одеській області; А.О. Васильченко - полковник військкомату Приморського району м. Одеси. У 1961 році закінчив юридичний факультет І.А. Дегтярьов - начальник УВС м. Києва, а пізніше - заступник міністра внутрішніх справ України, генерал, начальник вищої школи МВС.

     Заочне і вечірнє відділення юридичного факультету Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова були відновлені у липні 1961 року. Деканом юридичного факультету було обрано доцента Ю.С. Червоного (1961-1965), а потім доцента К.І. Удалих (1965-1967). Роки становлення юридичного факультету були нелегкими. Тим більше цінним був результат: подальший розвиток заочної та вечірньої форм навчання, відновлення денної форми навчання (1966), чітка організація навчального процесу за всіма формами навчання. 1966 рік - відкрито денне відділення юридичного факультету Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова. 1960-1980-ті роки відрізнялися високим рівнем підготовки студентів, активною науково-дослідною роботою професорсько-викладацького складу. Не можна не відзначити таких вчених, як проф. М.П. Орзіх, проф. Ю.С. Червоний, проф. Є.В. Додін, проф. М.Ю. Черкес, проф. Д.А. Бекерська, проф. І.О. Крючатов, проф. І.М. Сирота, проф. І.О. Середа, та багато інших, науково-дослідна робота яких завжди вирізнялася глибоким обґрунтуванням і високим професіоналізмом. Також слід пригадати та відзначити відмінну роботу методиста Л.О. Норенко, яка довгі роки (1960-1992) здійснювала навчально-методичну роботу деканату заочного відділення. З 1977 до 1993 року на юридичному факультеті заочне та вечірнє відділення очолював доцент І.М. Сирота.

     З 1 вересня 1993 року на базі юридичного факультету було створено Юридичний інститут у складі Одеського державного університету імені І.І. Мечникова. Заочне та вечірнє навчання юридичного інституту очолював проректор із заочного та вечірнього навчання доцент С.В. Ківалов. У цей час складаються нові навчальні напрямки, зорієнтовані на захист прав і законних інтересів громадян, юридичних осіб, здійснюються наукові дослідження, присвячені різним проблемам правового регулювання суспільних відносин.


     1997 рік - постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 1997 року на базі юридичного інституту Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова створено 
Одеську державну юридичну академію.


    З 1999 року заочне відділення було реорганізовано у факультет заочного та післядипломного навчання, який знову очолив професор І.М. Сирота. Заступником декана було призначено І.І. Чугуникова. Перші роки самостійного існування Одеської державної юридичної академії стали роками становлення та подальшого розвитку заочного відділення. У 2000 році Указом Президента України від 20 квітня 2000 року постановлено надати Одеській державній юридичній академії статус національної і надалі іменувати її - ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ.

   


      З 2002 по 2007 роки факультет очолював к.ю.н., доцент Тодощак Олег Володимирович.


      З 2007 року по 2010 рік факультет заочного та вечірнього навчання Одеської національної юридичної академії очолював кандидат юридичних наук, доцент Березовський Андрій Андрійович.