Правила прийому              

    На факультет заочного та вечірнього навчання Національного університету "Одеська юридична академія" приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. В Університеті здійснюється ступенева (бакалавр, спеціаліст, магістр) підготовка фахівців за державним замовленням, а також за рахунок коштів юридичних, фізичних осіб. Ми рекомендуємо Вам ознайомитися з повним текстом Правил прийому до Університету у 2015 році.

Документи, що подаються приймальній комісії:
 • заява встановленої форми (формується в приймальній комісії); 
 • 6 фотокарток розміром 3 x 4 см; 
 • атестат про повну середню освіту разом з випи­скою оцінок; 
 • сертифікати ЗНО; 
 • документи про пільги — оригінали та копії (якщо є); 
 • копія довідки про ідентифікаційний податковий номер; 
 • направлення або рекомендація (якщо є); 
 • паспорт.
    Вступники на старші курси (3 та 4 курси, спеціаліст або магістр) здають фахове вступне випробування з права. Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання вступниками на старші курси не подаються, оскільки вони вступають на навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра або спеціаліста, а не на базі повної середньої освіти. Фахові вступні випробування з права проводяться на базі Національного університету "Одеська юридична академія". Випускники інших ВНЗ на навчання на базі диплому молодшого спеціаліста приймаються лише у випадку відповідності навчальних програм ВНЗ з академічними програмами.

               Умови оплати              

 • За перший рік (1 курс) вказані витрати Університету за один рік оплачуються платником повністю (100 %) до 15 серпня поточного навчального року.
 • За наступні роки (2, 3, 4 курси) вказані витрати Університету за один рік оплачуються платником рівними частками (по 50 %) за кожне півріччя поточного навчального року до початку чергової сесії.
 • За останній рік (5, 6, 7 курси) навчання вказані витрати Університету оплачуються платником повністю (100%) до початку чергової сесії першого півріччя поточного навчального року.

               Платіжні реквізити              

            Отримувач Національний університет "Одеська юридична академія"
            Код ЄДРПОУ 20933314
            Розрахунковий рахунок 25301010116987 в Филії АТ "Укрексімбанк"
            МФО 328618 Код ЄДРПОУ 09805053
            Призначення платежу ФЗВН, __ курс, ___ семестр, Прізвище, Ім`я, По-батькові студента